บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าจากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลกหรือ UFI

     บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตนเองไปยังกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 3 ประเภทดังนี้

1.งานแสดงสินค้า
- บัสแอนด์ทรัค (BUS & TRUCK): งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ
2.สื่อสิ่งพิมพ์
- BUS & TRUCK
- Hot Golf
3.สื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว อาทิ
- www.BuilderNews.in.th
- www.BusAndTruckMedia.com
- www.HotGolfClub.com
เรา ครอบครัว ทีทีเอฟ กำลังมองหาบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ และมีแนวคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ รักความก้าวหน้า กล้าตัดสินใจ ...
หากท่านกำลังมองหาบ้านหลังใหม่ที่ให้ท่านสามารถร่วมแสดงความคิด แสดงความสามารถอย่างเต็มที่... ทีทีเอฟ ยินดีต้อนรับทุกท่าน มาร่วมก้าวไปด้วยกัน

JOBS POSITION